Poszukamy nieruchomości Poszukamy nieruchomości

VES-GS-1994 Nadarzyn, Urzut - działka na sprzedaż

Galeria zdjęć

Opis

Działka inwestycyjna nr 66 o wymiarach [70 x 605 x 61 x 589] i powierzchni 32059 m2, przylegająca do trasy Katowickiej, 25 km od Centrum Warszawy. Działka jest jedną z 6 działek inwestycyjnych zawierających się w kompleksie przeznaczonym pod:
⦁    miejsca i obiekty wolnostojące niemieszkalne, w których prowadzona jest działalność służąca zaspokajaniu potrzeb ludności, w tym związanych z wytwarzaniem dóbr materialnych metodami przemysłowymi, o uciążliwości (również pod względem hałasu i zanieczyszczenia powietrza) mieszczącej się w granicach działki lub zespołu działek, a w szczególności: przetwórstwo rolno-spożywcze, konfekcjonowanie, parki przemysłowe, składy, magazyny, budownictwo, usługi transportu, obsługi technicznej pojazdów mechanicznych, stacje paliw, usługi z zakresu handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży do 1000 m2, handlu hurtowego i ekspozycyjnego, centra wystawiennicze i konferencyjne, usługi hotelowe i gastronomiczne, usługi biurowo-administracyjne i finansowe;
⦁    miejsca i obiekty wolnostojące niemieszkalne lub pomieszczenia w budynkach o innych funkcjach niż usługowe, stanowiące nie więcej niż 30% powierzchni całkowitej budynku, w których prowadzona jest działalność służąca zaspokajaniu potrzeb ludności, niezwiązana z wytwarzaniem dóbr materialnych metodami przemysłowymi, a w szczególności usług z zakresu handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży do 500 m2 w oddzielnych budynkach usługowych, działalności biurowo-administracyjnej, obsługi finansowej, usług zdrowia (za wyjątkiem szpitali), odnowy biologicznej i opieki społecznej, oświaty i kultury, gastronomii, zbiorowego zamieszkania, sportu i rekreacji oraz drobnych usług rzemieślniczych, z wykluczeniem usług o uciążliwości (również pod względem hałasu i zanieczyszczenia powietrza);
⦁    obiekty budowlane, składające się z dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych (np. dwóch segmentów), z których każdy stanowi konstrukcyjnie samodzielną całość.

Szczegółowe informacje dot. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tej działki znajdują się w uchwale nr XXXIV/355/2013 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 19 czerwca 2013r.

 
Investment plot, near the Katowicka route.


Investment plot no. 66 with dimensions [70 x 605 x 61 x 589] m and an area of ​​32059 m2, adjacent to Katowice route, 25 km from the center of Warsaw. The plot is one of the 6 investment plots in the complex designed for:
⦁ non-residential premises and non-residential buildings in which activities are carried out to meet the needs of the population, including those related to the production of material goods by industrial methods, the nuisance (also in terms of noise and air pollution) within the boundaries of the parcel or plot of land, Warehouses, construction, transportation services, motor vehicle maintenance, petrol stations, retail services with sales up to 1000 m2, wholesale and exhibition trade, exhibition and conference centers, services Hotel and catering, office-administration and financial services;
⦁ non-residential premises and non-residential buildings or premises in buildings with other functions than service, representing no more than 30% of the total area of ​​the building serving the needs of the population, not related to the production of material goods by industrial methods, Retail sales up to 500 m2 in separate service buildings, office and administrative services, financial services, health services (except hospitals), wellness and social services, education and culture, gastronomy, collective residence, sports and recreation, and small craft services , With the exclusion of nuisance services (also in terms of noise and air pollution);
⦁ buildings, consisting of two single-family dwellings (eg two segments), each of which is a stand-alone construction.

Detailed information on the local spatial development plan for this plot is set out in resolution no. XXXIV / 355/2013 of the Commune of Nadarzyn Commune dated 19 June 2013.

Nota prawna

Zawartość strony www.vestrahouse.pl podlega ochronie prawnej.

Opisy, zdjęcia, pliki zamieszczone na naszej stronie www.vestrahouse.pl stanowią własność firmy VESTRAHOUSE z siedzibą w Warszawie. Kopiowanie i rozpowszechnianie treści zamieszczonych na stronie www.vestrahouse.pl jest zabronione.
Informacje zamieszczone na stronie www.vestrahouse.pl nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego a właściciel strony nie ponosi odpowiedzialności za nieaktualność jakichkolwiek informacji umieszczonych na stronie.

Dane agenta

Agent prowadzący
Jerzy Michna
600355944
jmichna@vestrahouse.pl

Osoba odpowiedzialna

Nr licencji 5461

Szczegóły oferty

Symbol oferty VES-GS-1994
Lokalizacja Nadarzyn, Urzut
Przeznaczenie działki budowlana, inwestycyjna, przemysłowa, usługowa
Pow. całkowita [m2] 32 059,00 m²
Wymiary działki 70 x 605 x 61 x 589 m
Cena 3 847 080 PLN
Cena/m2 120.00 PLN

Nieruchomość

Standard
Stan prawny własność
Ukształtowanie działki falista
Kształt działki trapez
Gaz w granicy
Woda jest
Dojazd asfalt
Położenie poza miastem
Prąd na działce